סדנאות השקעות ערך למתקדמים

בקורס “השקעות ערך במניות” ההתמקדות היא בעיקר ברכישת הידע והכלים לניתוח והערכת שווי של חברות סטנדרטיות, גדולות, בעלות פעילות רווחית ועקבית לאורך השנים. מטבע הדברים, חלק נכבד מהחברות בשוק מורכבות יותר. בסדנאות ההשקעה המתקדמות תלמדו כיצד לנתח ולהעריך את שוויין של החברות המורכבות יותר האלו.

בין הנושאים שילמדו בסדנאות: חברות החזקות, חברות נדל”ן, חברה לאחר רה-ארגון, ניתוח חברה צעירה ללא היסטוריית נתונים ממושכת, חברות צמיחה, חברות פיננסיות, שיטות ניתוח מתקדמות לגילוי מניפולציות בדוחות הכספיים וסימני אזהרה מפשיטת רגל בעוד מועד. הדיון יהיה גם בחברות מקומיות וגם בחברות זרות. בנוסף, קיימת גם סדנה העוסקת בהשקעה בניירות ערך המירים כגון אופציות וכתבי אופציה בעלי מועד פקיעה רחוק, באמצעותם תוכלו לגוון את התיק שלכם בצורה מושכלת.

פרטים:

הסדנאות מורכבות מ- 1-2 מפגשים של 4 שעות אקדמיות בשעות הערב במיקום מרכזי בתל אביב ובחיפה.

למי מיועדות הסדנאות?

הסדנאות מיועדות אך ורק למשקיעים שסיימו את קורס השקעות הערך ויודעים כיצד לבצע הערכת שווי באמצעות היוון תזרימי המזומנים (DCF).