תקנון ומדיניות פרטיות – אתר ValueInvesting.co.il

ברוכים הבאים!

השימוש באתר ובקורס הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד ומותנה בהסכמתכם ובידיעתכם לתנאים הבאים, המנוסחים בלשון יחיד זכר לשם נוחות, אך מתייחסים לכל אדם/אשה גוף/תאגיד או כל משתמש אחר באתר.

1. רישום לאתר
באתר קיים איזור אישי עבור תלמידי הקורסים. כל אדם רשאי להחזיק בחשבון אחד בלבד באתר. בהסכמתך לתנאי תקנון זה אתה מצהיר כי אינך רשום לאתר תחת שם מספר שמות משתמש.

במידה ושכחתם את שם המשתמש או הסיסמא שלכם, תוכלו לקבלם באמצעות פניה אלי מכתובת הדואר איתה נרשמתם לשירות או באמצעות גלישה לעמוד "שכחתי סיסמא". אם אינכם זוכרים את כתובת הדואר האלקטרוני איתה נרשמתם, אנא פנו אלינו בצירוף פרטיכם האישיים. כתובת הדוא"ל לפניה מופיעה תחת "צור קשר".

פתיחת החשבון באתר מותרת אך ורק למשתמש שגילו גדול מ- 18 שנים במועד הרישום לאתר.

במהלך הרישום לאתר יבחר המשתמש שם משתמש וסיסמא. המשתמש מתחייב שלא למסור את פרטי החשבון האישיים שלו לרבות סיסמתו האישית לאף משתמש אחר. המשתמש מתחייב שלו לאפשר למשתמש אחר להשתמש בשירותי האתר באמצעות חשבונו האישי. בנוסף, המשתמש מתחייב שלא להיכנס לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמא של משתמש אחר.

2. בעלות וזכויות יוצרים
כל המידע המצוי באתר, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, קטעי גרפיקה, צליל, ישומי תוכנה, גרפים ותמונות כמו גם סימני המסחר (להלן "החומר המוגן"), הם רכושו של ינון אריאלי (להלן "ינון" או "ValueInvesting") ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והוא מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא-מסחרי.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מהאתר, כולל את שמות המניות המדוברות באתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת ינון.

3. תכני משתמש ושימוש באתר
המשתמש מתחייב להשתמש באתר רק למטרות חוקיות.
המשתמש מתחייב לפטור את ינון באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את ינון בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לינון, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכנים המועלים על ידו, וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של ינון.
ינון רשאי לפי שיקול דעתו לערוך ו/או לבצע שינויים ו/או תיקונים ו/או למחוק תכנים ו/או מידע ו/או חומר אחר בחלקו מהאתר.
ינון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר כאמור או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת.

4. היעדר אחריות
לפעילות בנכסים פיננסים, כדוגמת ניירות ערך, נדרש לימוד מסודר וממושך, או לחילופין ייעוץ השקעות מאדם המוסמך לכך המתחשב בנסיבות האישיות של המשקיע. חשוב לי להדגיש כי איני יועץ השקעות מוסמך ואיני בעל רישיון לעסוק בייעוץ השקעות. הדברים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל אחד מכם שיעשה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. המשתמש מסיר מינון כל אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, מקרי או כל נזק מסוג אחר שייגרם למשתמש בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים למשתמש כמות-שהם (AS-IS).
החברה פועלת לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אינה אחראית ו/או ערבה, במפורש או מכללא, לגבי:

 • המידע והחומר המצוי באתר;
 • החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;
 • כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
 • כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי, רגיש או בלתי הולם דרך האתר;
 • כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;
 • זמינות המידע באתר ו/או ליקויים בדרך העברתו.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שינון עשוי להחזיק במניות המוזכרות באתר.

5. מדיניות פרטיות
ינון מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר (להלן "הגולשים") ומתחייב לשמור עליה כמפורט להלן:

 • השימוש באתר דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי בסיסי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך.
 • אנו נעזרים ב"עוגיות" (Cookies) לנרשמים באתר לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר.
 • איננו עושים שימוש אחר במידע שנאסף, אלא למטרה שעבורה נאסף המידע, לצורך שיפור האתר ותכניו.
 • איננו מעבירים, מוכרים, מפיצים, או חולקים מידע שנאסף באמצעות האתר עם גורם שלישי, אלא אם כן יידרש המידע ע"י רשויות החוק מתוקף ובכפוף לחוק הגנת פרטיות התשמ"א 1981. עם זאת, במקרה של כנס משותף שנערוך בשיתוף גוף שלישי כלשהו, הגוף יהיה רשאי לשלוח אליכם פניה חד-פעמית בהתאם לחוק התקשורת.
 • בהתאם לבקשת הגולש/ים לקבל מאיתנו חומר מקצועי המופק על ידנו באופן שוטף, יקבלו הגולשים מאיתנו את החומר כל עוד תהיה בקשתם בתוקף, הגולש/ים יוכלו לגרוע עצמם מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות פניה אלינו.
 • אנו עושים ונעשה ככל יכולתנו למנוע חדירה לבסיס המידע שלנו על ידי גורמים זרים מחוץ לחברה שאינם מורשים לכך.
 • לתשומת ליבך: באתר נמצאים קישורים לאתרים אחרים שלא בהכרח מחויבים למדיניות שמירת הפרטיות שאנו מחויבים לה. גלישה ושימוש באתרים אלו יעשו באחריות הגולש בלבד ואיננו אחראים לגבי פעילות זו של הגולש.
 • בכל שאלה או הבהרה לגבי מדיניות שמירת הפרטיות, אנא פנו אלינו.
 • מסיבות שונות, לרבות שיפור חווית המשתמש, המערכת עוקבת באופן אוטומטי אחר התקדמות התלמיד, והאתר מציג לתלמיד את התקדמותו בקורס. המשתמש מכיר בכך ומאשר את איסוף הנתונים והשימוש בהם על ידי האתר ובעליו

במהלך ההצטרפות לאתר עליכם למסור את פרטיכם האישיים ופרטי כרטיס האשראי שלכם. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר ל ValueInvesting במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ייאגרו במאגרי המידע של ValueInvesting. ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר ל- ValueInvesting לאגור מידע כאמור.

ינון עושה מאמצים לשתף פעולה עם חברות סליקה אמינות ובעלות מוניטין בלבד ונוקטת במאמצים סבירים ומקובלים מולן בכדי למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי ValueInvesting, ואולם ינון אינו אחראי לכל שימוש שיעשה על ידן במידע שהועבר להן.
מעבר לשימוש הנ"ל ינון מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ינון יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

ValueInvesting נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, ValueInvesting לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של ValueInvesting.

6. מדיניות החזרות וביטולים

א. קורס דיגיטלי הוא בבחינת חומר הניתן להעתקה / שכפול / צפייה חוזרת, ולכן לא ניתן לבטל את העסקה לאחר השימוש במוצר. שימוש לצורך סעיף זה הינו קבלת הסיסמא המאפשרת גישה לתכני הקורס ורישומי מחשבנו בדבר מסירת הסיסמא יהוו ראיה חלוטה לכך. אם אתם מבקשים לשמור לעצמכם את הזכות לביטול עסקה – הנכם מתבקשים שלא לרכוש את הקורס ולא לקבל את הסיסמה לצפייה בחומרי הקורס.

ב. ביטול הרשמה טרם השימוש במוצר כמוגדר בסעיף א, יעשה בכתב בלבד ויומצא לינון אריאלי בהתאם לכתובת המייל office@bursa4u.com . במכתב הביטול יש לציין שם, מספר ת"ז של הנרשם או הרשום וכן חתימת מבקש הביטול. כל אמצעי ביטול אחר שאינו בכתב לא יהווה ביטול הרשמה ו/או לימודים, ולא יקבל מענה מאת ינון אריאלי.

ג. כל בקשה לביטול תיבחן על ידי ינון אריאלי, ותשובה לבקשה זו תומצא עד 14 ימי עסקים לכתובת הלומד / נרשם כפי שסיפק בעת ההרשמה ו\או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי ינון אריאלי.

ד. כאשר מדובר בביטול רישום לאחר 14 יום ממועד רכישת הקורס, הנרשם לא יהא זכאי להחזר כספי גם אם לא נעשה שימוש במוצר.

ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע על ידי ינון אריאלי בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הלקוח על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי חשבון הבנק של הלקוח, והודעה על כך תימסר עם העתק ללקוח.

ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בעפולה בלבד.

על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

7. שינויים
ינון שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, כולל הפסקת פעולתו, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידו.

8. סמכות שיפוט
הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בעפולה.
הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל וכי השימוש במידע באתר יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.