קורס השקעות ערך במניות - 20/11/2019

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • למצטרפים עד ה-31/10/2019, מחיר מוזל של 4,960 ש״ח בלבד
 • לאחר סיום ההרשמה המוקדמת מחיר הקורס יעמוד על 6,960 ש״ח.

סדנת ניתוח חברות - 15/01/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 990 ש״ח או מחיר מלא של 1,190 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות - 05/02/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 950 ש״ח או מחיר מלא של 1,150 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אופציות וכתבי אופציה - 11/03/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 490 ש״ח או מחיר מלא של 590 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון