קורס השקעות ערך במניות - אין מועד כרגע

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר הקורס 5,200 ש״ח

סדנת ניתוח חברות - 09/08/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 990 ש״ח או מחיר מלא של 1,390 ש״ח
  המחיר המוזל הינו להשתתפות בסדנה בלבד
  המחיר המלא הינו עבור השתתפות בסדנה וכן גישה לקורס השקעות הערך המוקלט

סדנה בנושא אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות - 06/09/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 12 תלמידים
 • מחיר מוזל של 590 ש״ח או מחיר מלא של 690 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אופציות וכתבי אופציה - 13/09/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 12 תלמידים
 • מחיר מוזל של 590 ש״ח או מחיר מלא של 690 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון