קורס השקעות ערך במניות - 03/05/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • למצטרפים עד ה-13/04/2020, מחיר מוזל של 4,960 ש״ח בלבד
 • לאחר סיום ההרשמה המוקדמת מחיר הקורס יעמוד על 5,520 ש״ח.

סדנת ניתוח חברות - אין מועד כרגע

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר הקורס 1,190 ש״ח

סדנה בנושא אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות - 03/02/2021

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 590 ש״ח או מחיר מלא של 690 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אופציות וכתבי אופציה - 06/09/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 590 ש״ח או מחיר מלא של 690 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון