קורס השקעות ערך במניות - 14/05/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 4,960 ש״ח או מחיר מלא של 5,200 ש״ח
  המחיר המוזל תקף עד ה9.5.20

סדנת ניתוח חברות - אין מועד כרגע

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר הקורס 1,190 ש״ח

סדנה בנושא אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות - 03/02/2021

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 590 ש״ח או מחיר מלא של 690 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון

סדנה בנושא אופציות וכתבי אופציה - 06/09/2020

 • הקורס יפתח בתנאי שיהיו לפחות 8 תלמידים
 • מחיר מוזל של 590 ש״ח או מחיר מלא של 690 ש״ח
  המחיר המוזל הינו לבוגרי קורס/חברים בתיק של ינון